Theo đề nghị của sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 831/SCT-QLCN ngày 17/5/2019 về việc mời tham dự Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong cả nước hợp tác, liên kết; đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn của tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư nước ngoài... tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, máy móc thiết bị khác trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị (dự kiến tổ chức vào ngày 05/7/2019, tại thành phố Đà Nẵng).


Các doanh nghiệp gửi Phiếu đăng ký tham dự và kê khai đầy đủ Phiếu thu thập thông tin nhu cầu của doanh nghiệp phục vụ tổ chức Hội nghị về Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên trước ngày 07/6/2019 để tổng hợp, đăng ký chung./.