Sở Công Thương thông báo điểm thi vòng 2 của các thí sinh dự thi tuyển công chức, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương kể từ ngày 08/9/2020. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi, thí sinh dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo điểm thi đến Hội đồng thi tuyển công chức của Sở Công Thương. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau 15 ngày thông báo công khai kết quả điểm (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ quan) và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gủi bằng thư điện tử, Fax, Telex./.
Nội dung chi tiết công văn xem tại ĐÂY