Căn cứ vào công văn số 342/KTKU. SCT ngày 01/9/2008 của sở Công Thương về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2005 – 2010. chuyên viên giúp việc Sở Thương Mại du lịch (Nay là Sở Công Thương) xin báo cáo phần việc được phân công trong 3 năm qua như sau:

I) Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường cho các doanh nghiệp:

1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

1.1 Tổ chức Hội chợ triển lãm:

- Năm 2006 tổ chức đã tổ chức thành công Hội chợ Xúc tiến Thương mại Du lịch Quốc tế (có 03 nước tham dự), tham gia 01 Hội chợ APEC tại Quảng Nam và tư vấn tổ chức Hội chợ tại Thị Xã Sông Công

- Năm 2007 đã tư vấn tổ chức thành công 06 Hội chợ tại 5 huyện và 01 hội chợ thương mại quốc tế tại trung tâm Thành Phố do bộ Công Thương chỉ đạo

- Năm 2008 tổ chức 5 Hội chợ trong đó có 3 hội chợ Thương mại tại 3 huyện: Định Hoá, Võ Nhai và Phú Lương. 02 hội chợ tại trung tâm Thành Phố là Hội khuyến mại.

Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghiệp, điên, điện tử, điện lạnh tà ngày 24-30/11/2008 Quy mô trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong cả nước và Quốc Tế Tham gia.

1.2 Tổ chức đào tạo tập huấn

- Năm 2006 Tổ chức lớp chiến lược và giải pháp phát triển thương mại quản lý, Luật và nghiệp vụ du lịch do trường cao đẳng du lịch Hà Nội giảng dậy

- Năm 2007 tổ chức lớp pháp luật về hợp đồng và cơ chế giải quyết tính chất thương mại do phòng TM – CN Việt Nam giảng dậy.

- Năm 2008 Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năn XTTM và đẩy mạnh xuất nhập khẩu - Do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương trực tiếp giảng dậy; Hội nhập kinh tế quốc tế do cục cạnh tranh Bộ Công Thương giảng dậy

Lớp xây dựng và phát triển thương hiệu do Viện nghiên cứu chiến lược – chính sách công nghiệp phối hợp với trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân giảng dậy. đối tượng tham gia là các cán bộ quản lý của sở ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh công nghiệp – thương mại tham gia

1.3 Tổ chức các trương trình đàm phán trực tiếp giữa các doanh nghiệp

- Năm 2006 đón hiệp hội chè Pakistang sang thăm và làm việc, ký hợp đồng nhập khẩu chè với Doanh Nghiệp chè Thái Nguyên

- Năm 2007 Đón đoàn doanh nghiệp chè và viện nghiên cứu chè Long Châu - Quảng Tây – Trung Quốc sang làm việc với công ty Xuất Nhập Khẩu Thái Nguyên, Công ty chè sông cầu bàn về cải tạo giống chè Thái Nguyên.

- Năm 2008 Tuyên truyền quảng bá về chính sách phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp của Thái Nguyên với các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long nhân sự kiện khai mạc năm du lịch quốc gia tại Cần Thơ.

Cùng với trung tâm tư vấn Bộ Công Thương đưa 16 doanh nghiệp chuyên ngành luyện kim tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc sang thăm và làm việc với Sở Công Thương, Kế Hoạch Đầu Tư, Tài Nguyên Môi Trường và các doanh nghiệp chế biến khoáng sản của Thái Nguyên bàn hợp tác và liên doanh.

Tổ chức đoàn khảo sát ASIAN TOUR từ Anh Quốc đến Thái Nguyên về tư vấn xây dựng sản phẩm du lịch xuất khẩu

2. Xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường cho các doanh nghiệp

2.1 Xây dựng và quản trị WEBSITE

- Năm 2006, 2007 trang web thainguyentrade.com.vn đã được xây dựng và quản trị duy trì có hiệu quả với số lượng truy cập 944.586 lượt trong năm 2007 tăng gần 10 lần so với năm 2006 . Trang website đã thực sự là cầu nối thông tin thương mại – du lịch của các doanh nghiệp trong tỉnh đến toàn quốc và Quốc tế.

- Năm 2008 sau khi hợp nhất thành Sở Công Thương 2 trang website của Công Nghiệp và Thương mại du lịch cũng được nâng cấp thành trang Website www.congthuongthainguyen.gov.vn sẽ cập nhật đầy đủ các thông tin về phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp - đầu tư phục vụ cho các đối tác trong và ngoài nước. Dự kiến trong tuần tháng 10 sẽ chính thức đưa lên mạng của chính phủ .

2.2 Biên tập, phát hành bản tin kinh tế Công Thương

- Năm 2006 – Năm 2007 Bản tin Kinh tế thương mại du lịch được phát hành 2 kỳ/ tháng mỗi số 250 bản phục vụ các sở ban nghành và các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Năm 2008 Bản tin kinh tế Công Thương sẽ được phát hành từ tháng 10/2008. Số lượng mỗi số 300 bán mỗi tháng 2 kỳ để phục vụ cho bạn đọc trong tỉnh và một số tỉnh đã đăng ký nhận như: Các tỉnh miền núi phía Bắc, Hà Nội , TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Dương. Cần Thơ, Thanh Hoá, Ninh Bình,…

2.3 Biên tập các ấn phẩm tuyên truyền

- Năm 2006 Biên tập 10.000 bộ bán đồ với chú đề du lịch Thái Nguyên về thủ đô gió ngàn - Chiến Khu Việt Bắc do Nhà Xuất bản Bản Đồ phối hợp thiết kế và in lưu hành.

- Năm 2007 phát hành 2.500 đĩa VCD quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên gắn với Tài Nguyên du lịch - vẻ đẹp tiềm ẩn phục vụ năm du lịch Quốc gia tại Thái Nguyên 2007

- Năm 2008 Phát hành 1500 cuấn sách tiềm năng Xuất nhập khẩu Thái Nguyên bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh phục vụ cộng tác tuyên truyền hình ảnh, sản phẩm và thương hiệu uy tín của Doanh Nghiệp Thái Nguyên.

II) Xây dựng điểm Thông Quan Thái Nguyên

- Sở Thương mại – Du lịch đã tư vấn cho Hợp tác xã công nghiệp vận tải chiến công làm thủ tục xây dựng điểm thông quan để Chi Cục Hải Quan Thái Nguyên làm thủ tục Hải quan cho các doanh nghiệp xuât nhập khẩu trên địa bàn. với tổng số vốn 102 tỷ đồng, giai đoạn 1 đã hoàn thành phần văn phòng Hải quan tại Phường Cải Đan - Thị Xã Sông Công đủ điều kiện để cho hoạt động từ 01/01/2008 với số vốn 30 tỷ đồng.

- Đơn vị đầu tư tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 về: Kho chứa hàng chờ làm thủ tục Hải quan; Mua sắm các thiết bị phục vụ vận chuyển hàng lên xuống trong kho và đến các điểm nhập xuất…

Tóm lại những nhiệm vụ được ban chỉ đạo giao, tổ chuyên viên giúp việc thuộc Sở Thương Mại – Du Lịch nay là Sở Công Thương đều hoàn thành theo đúng kế hoạch và tiến độ các nhiệm vụ được giao. Riêng phần nâng cấp trang web còn chậm với lý do: Sở Thương Mại – Du Lịch và Sở Công Nghiệp mới được hợp nhất từ 01/5/2008, giai đoạn đầu còn nhiều việc phải triển khai nên quỹ thời gian đầu tư cho việc trên chưa được nhiều. Đặc biệt kinh phí cấp cho việc tổ chức biên tập, mua tên miền, biên dịch… Khoảng 70 triệu chưa có trong kế hoạch năm của 2 Sở cũ. Đơn vị được giao đảm nhiệm là Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Du Lịch sẽ có đề xuất với Ban chỉ đạo cho cấp bổ xung kinh phí nâng cấp trang web phục vụ trương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010 trong năm 2008.