Sở Công Thương Thái Nguyên nhận được Văn bản số 487/SCT-QLTM ngày 29/4/2020 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản; Văn bản số 1966/SCT-TM ngày 08/5/2020 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc kết nối tiêu thụ sản phẩm chôm chôm đã được cấp mã vùng trồng trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương Thái Nguyên có ý kiến như sau:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (Covid-19) gây ra, việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm trong thời gian thu hoạch; quảng bá sản phẩm đã được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm nông sản được chứng nhận chất lượng đến các đơn vị có nhu cầu thu mua nhằm tạo chuỗi liên kết cung - cầu, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau dịch. Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh xem xét theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang; Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (có bản photo văn bản đề nghị của các tỉnh kèm theo).

Tài liệu dính kèm:
CV Sở Công Thương Thái Nguyên 
CV Sở Công Thương tỉnh Hà Giang 
CV Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai  | DS sản phẩm