Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay; Sở Công Thương Bình Thuận cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh sản phẩm thanh long của tỉnh Bình Thuận để Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm thanh long của tỉnh Bình Thuận đến các doanh nghiệp, cơ sở phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố được biết, liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh Bình Thuận để thống nhất phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa theo nhu cầu của từng đơn vị (địa chỉ và điện thoại liên lạc theo danh sách đính kèm).
Sở Công Thương Bình Thuận rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ.

Liên hệ Sở Công Thương Bình Thuận, điện thoại liên hệ: 02523827329 - 0901231043 (ông Trần Văn Khanh - Trưởng phòng Quản lý Thương mại) để phối hợp./.