Sở Công Thương nhận được Văn bản số 830/SCT-QLTM ngày 01/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về việc phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2021; Văn bản số 798/SCT-QLTM ngày 25/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tiêu biểu của các tỉnh đảm bảo mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh Thái Nguyên; đưa các sản phẩm là thế mạnh như vải thiều của tỉnh Hải Dương đang vào chính vụ và các sản phẩm nông sản đảm bảo về ATTP và đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, tạo chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên và vải quả tỉnh Hải Dương theo đề nghị của Sở Công Thương các tỉnh (có văn bản đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, Hải Dương kèm theo).

Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ./