Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2754/UBNDCNN&XD ngày 16/6/2021 về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, duy trì ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh của các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn đến việc tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, các tỉnh, thành phố khác nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: thịt lợn 44,9 nghìn tấn, gia cầm 26,1 nghìn tấn; sản lượng thuỷ sản thương phẩm ước đạt 6,6 nghìn tấn. Toàn tỉnh có 76 sản phẩm được chứng nhận OCOP, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có chất lượng cao như chè, gạo, miến, mật ong, mì, nấm, na,...


Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang thu hoạch cây trồng vụ Xuân, sản lượng lúa ước đạt 164.775 tấn; ngô ước đạt 34.578 tấn; rau các loại ước đạt 96.009 tấn; sản lượng chè thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 25 nghìn tấn chè búp khô; vải quả ước khoảng 3.845 tấn; nhãn thu hoạch trong khoảng tháng 9 ước đạt 5.500 tấn; bưởi quả thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau ước đạt 16.000 tấn; quả na thời gian thu hoạch dự kiến từ tháng 7 đến tháng 8, sản lượng quả thu hoạch đạt khoảng trên 4.500 tấn/ha (có khoảng 450ha, 100ha được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP).

Nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên đã đến vụ thu hoạch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối; đưa các sản phẩm đảm bảo về ATTP và đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh tiêu thụ tại các đơn vị, doanh nghiệp, siêu thị, trung 2 tâm thương mại, chợ truyền thống, các cửa hàng tự chọn,...tạo chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ tối đa cho người nông dân, hợp tác xã, ổn định sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương trân trọng đề nghị:

1. Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các doanh nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại quan tâm, phối hợp, chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Thái Nguyên cũng như nông sản các tỉnh thành khác trên cả nước (thông tin sản phẩm nông sản đề nghị hỗ trợ tiêu thụ của các tỉnh thành được đăng tải chi tiết trên cổng thông tin Sở Công Thương: http://congthuongthainguyen.gov.vn).

2. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản (Các đơn vị đăng ký mua hàng qua Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên: www.thainguyentrade.vn hoặc trực tiếp liên hệ Đ/c Phạm Hùng - Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại: 0913.686.515 để được hỗ trợ).

Phòng Quản lý Thương mại và HNKTQT