Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn, Sở Công Thương Khánh Hòa đề nghị Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các siêu thị, doanh nghiệp phân phối hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn.

Thông tin về sản phẩm sầu riêng Khánh Sơn:
Chi tiết đính kèm Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh sầu riêng Khánh Sơn Sở Công Thương Khánh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp./.
 
Đính kèm: