Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai, hỗ trợ thông tin, kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của Cơ sở Tiến Phát Long Khánh (Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang gặp khó khăn về đầu ra, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở phân phối, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tổng hợp trên địa bàn về sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của Cơ sở Tiến Phát Long Khánh nhằm kết nối, tiêu thụ khi có nhu cầu.

2. Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu, cụm công nghiệp sử dụng đông công nhân, các trường học về sản phẩm hạt điều, đậu phộng tẩm gia vị của Cơ sở Tiến Phát Long Khánh nhằm thu mua phục vụ tại các bếp ăn tập thể. 

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối, tiêu thụ đề nghị liên lạc trực tiếp đến đơn vị sản xuất theo văn bản đính kèm. Quá trình liên hệ kết nối nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai – Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0251.3822216. 

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị .
 
Đính kèm: