Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai, hỗ trợ thông tin, kết nối, xúc tiến tiêu thụ  sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản tìm hướng đi lâu dài về đầu ra, cụ thể như sau:
Hỗ trợ công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở phân phối, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tổng hợp trên địa bàn về  sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản  nhằm kết nối, tiêu thụ khi có nhu cầu.
Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu, cụm công nghiệp sử dụng đông công nhân, các trường học về  sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc sản . 
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối, tiêu thụ đề nghị liên lạc trực tiếp đến đơn vị sản xuất theo văn bản đính kèm.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.
 
Đính kèm: