Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai, hỗ trợ thông tin, kết nối, xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh Đồng Nai (đã được chứng nhận VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO) cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở phân phối, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tổng hợp trên địa bàn về mặt hàng nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh Đồng Nai nhằm kết nối, tiêu thụ khi có nhu cầu.

2. Thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu, cụm công nghiệp sử dụng đông công nhân, các trường học về mặt hàng nông lâm
thủy sản an toàn của tỉnh Đồng Nai nhằm thu mua phục vụ chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối, tiêu thụ đề nghị liên lạc trực tiếp đến các đơn vị sản xuất theo danh sách đính kèm.

Quá trình liên hệ kết nối gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Công Thương Đồng Nai – Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại 0251.3822216 hoặc Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai - đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.8878245.
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ

Đính kèm:
- Phụ lục I: Danh sách các cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP;
- Phụ lục II: Danh sách các cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP;
- Phụ lục III: Danh sách các cơ sở thủy sản được chứng nhận VietGAP;

- Phụ lục IV: Danh sách các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.