Sở Công Thương nhận được Văn bản số 2214/UBND-KTHT ngày 09/6/2021 của UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La về việc hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản của Huyện; Văn bản số 3396/UBND-NNTNMT ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm Bắc Kạn.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tiêu biểu của các tỉnh trong đó có nông sản huyện Mường La, tỉnh Sơn La và sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn đang bắt đầu vào vụ thu hoạch; đưa các sản phẩm nông sản là thế mạnh của các địa phương đảm bảo chất lượng và đáp ứng về an toàn thực phẩm tiêu thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, tạo chuỗi liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản huyện Mường La, tỉnh Sơn La và bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn và UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La (có văn bản đề nghị của các cơ quan kèm theo).

Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị các đơn vị quan tâm, hỗ trợ./