Sở Công Thương nhận được Văn bản của Hợp tác xã Gà đồi Đông Thịnh có địa chỉ tại Xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đề nghị hỗ trợ giới thiệu, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm Gà đồi.

Trong điều kiện dịch COVID-19 trên cả nước đang có nhiều diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Nhằm hỗ trợ Hợp tác xã Gà đồi Đông Thịnh và các cơ sở chăn nuôi Gà trên địa bàn xã Tân Khánh tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ Gà, chung tay góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân và các hợp tác xã nông nghiệp vượt qua đại dịch; Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh, các doanh nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại quan tâm, thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Gà đồi của Hợp tác xã gà đồi Đông Thịnh.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó giám đốc Hợp tác xã Gà đồi Đông Thịnh; địa chỉ: Xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; điện thoại: 0986832768.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ.