Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Thực hiện Văn bản số 3670/BCT-TTTN, ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020. Nhằm đẩy mạnh các giải pháp kết nối cung cầu thị trường nội địa, thúc đẩy xúc tiến thương mại trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, để hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ quả vải tỉnh Bắc Giang (có Kế hoạch số 130/KH-UBND của tỉnh Bắc Giang gửi kèm theo).
Tháng 5/2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên diễn ra trong bối cảnh cả nước cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, các cơ sở sản xuất kinh doanh đang dần phục hồi; hoạt động thương mại, dịch vụ có xu hướng tăng trở lại khiến chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 5,03% so với cùng kỳ nhưng giảm 1,52% so với tháng 12/2019.
go top