LĨNH VỰC KINH DOANH
- Sản xuất, chế biến, xuất khẩu chè các loại : Chè xanh Nhật, chè xanh Việt Nam, đen các loại và đóng gói nhỏ nội tiêu...
- Thị trường:Pakixtan, EU, Nga, Đức, Nhật, Trung Đông...
- Mặt hàng xuất khẩu: Chè đen, xanh, OP, OPA, P, BP, FBOP, PS, BPS, F, D...
- Kim ngạch xuất khẩu: (1.000 USD)
+ Năm 2005: 1.400 ; Năm 2006: 1.520 ;Năm 2007: 1600
+ Kế hoạch 2008: 1.650 , dự kiến 2010: 2.000
QUY MÔ, NĂNG LỰC
- Công ty đang quản lý và khai thác hơn 500 ha chè kinh doanh
và hàng ngàn ha chè của các xã Huyện Đồng Hỷ.
- Đội ngũ Cán bộ - Công nhân lành nghề, giầu kinh nghiệm.
- Công ty hiện có hai nhà máy sản xuất và chế biến chè với tổ hợp dây chuyền công nghệ hiện đại, mỗi năm sản xuất 1200 – 1500 tấn sản phẩm chè các loại.
              


            (trụ sở làm việc)                (dây chuyền chế biến chè xuất khẩu)      (sản phẩm chè đóng gói)