Xem hình
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN - BATIMEX

Đăng ký kinh doanh số 1703000155 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lại ngày 25/05/2008.Hoạt động tuân theo Luật doanh nghiệp 2005 và chịu sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành liên quan.

 


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN - BATTIMEX

Đăng ký kinh doanh số 1703000155 do sở kế hoạch và đầu tư cấp lại ngày 25/05/2008.Hoạt động tuân theo Luật doanh nghiệp 2005 và chịu sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành liên quan.

 Tên giao dịch của Công ty : BATTIMEX.

Vốn điều lệ : 10.800.000.000 VNĐ

Các nhành nghề kinh doanh :

 1. Kinh doanh xuất nhập khẩu.
 2. Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
 3. Giới thiệu việc làm trong nước.
 4. Sản xuất chế biến chè xuất khẩu.
 5. Khai thác chế biến khoáng sản.
 6. Nhập khẩu phôi thép, vật tư thiết bị xây dựng.
 7. Cửa hàng kinh doanh và dịch vụ do HONDA ủy nhiệm

LĨNH VỰC KINH DOANH

 1. Khai thác, chế biến khoáng sản. Sản xuất và chế biến chè xuất khẩu.
 2. Thị trường xuất khẩu : Anh, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Pakistan.
 3. Sản phẩm xuất khẩu : Thiếc thỏi (99,75%), Kẽm thỏi(99,95%),Tinh quặng wolfamite, Chè xanh các loại,….
 4. Kim ngạch xuất khẩu : Năm 2005 đạt 8,4 triệu USD , 2006 đạt 9,3 triệu USD, 2007 đạt 13,48 triệu USD, Kế hoạch năm 2008 đạt 16 triệu USD.
 5. Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài : Năm 2006 : 2.685 người, Năm 2007 : 1.606 người, kế hoạch 2008 : 500 người, Dự kiến 2010 : 500 người.

Thị trường xuất khẩu lao động : Đài Loan, Malaysia, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

 • Giới thiệu việc làm trong nước.Đại lý bán ôtô, xe máy.
 • Nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất ngành công nghiệp, nông nghiệp và hàng tiêu dùng.
 • Kim ngạch nhập khẩu : Phôi thép năm 2007 đạt 7,35 triệu USD, Năm 2006 đạt 6 triệu USD, Năm 2007 đạt 3,49 triệu USD, Kế hoạch năm 2008 : 7 triệu USD.