Thực hiện Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, ngày 18 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký quyết định số 206/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 gồm 177 đề án của 67 đơn vị chủ trì với tổng kinh phí là 90 tỷ đồng.

 

Chương trình XTTM quốc gia 2016 bao gồm các hoạt động XTTM thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm bao gồm hoạt động XTTM phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, Hội chợ chuyên ngành trong nước, Hội chợ thực hiện tại nước ngoài, Đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài, Hội nghị quốc tế ngành hàng, Hoạt động đón các nhà nhập khẩu nước ngoài vào giao dịch mua hàng, Thông tin thương mại, Đào tạo, tư vấn, XTTM của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức XTTM. Song song với việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 tiếp tục triển khai các hoạt động XTTM phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

 

Năm 2015, với sự hỗ trợ từ Chương trình XTTM quốc gia, sự hiện diện của sản phẩm xuất khẩu Việt Nam tại các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ngày càng mở rộng. Đồng thời, Chương trình đã hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục quay trở lại thị trường Liên bang Nga, các nước Đông Âu, tăng cường hoạt động tại thị trường Myanmar, Lào, Campuchia, một số nước Trung Đông và Châu Phi, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ vào thị trường các nước nói trên; xúc tiến đẩy mạnh hoạt động thương mại, đầu tư; nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam. Các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, miền núi, biên giới và hải đảo cũng đã góp phần tích cực trong việc phát triển, mở rộng thị trường trong nước.

 

Theo thống kê sơ bộ, Chương trình XTTM quốc gia 2015 đã hỗ trợ hỗ trợ 8.850 lượt doanh nghiệp, 14.499  gian hàng tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, thu hút trên 3 triệu lượt khách tham quan, mua sắm và ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có tổng trị giá trên 858 triệu đô la và khoảng 637,8  tỷ đồng.


Các doanh nghiệp, địa phương, tổ chức quan tâm có thể tham khảo chi tiết Danh mục các đề án thuộc Chương trình XTTM quốc gia 2015 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 206/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công Thương trên website của Cục Xúc tiến thương mại tại đây.

 


Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Văn phòng Ban quản lý Chương trình XTTM quốc gia (Cục Xúc tiến thương mại)

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại: 04 - 39347628            Fax: 04 - 39348142

Email: xttmqg@vietrade.gov.vn Website: www.vietrade.gov.vn 
 Phụ lục danh sách đề án được phê duyệt