Nằm trong chuỗi các hoạt động “nâng cao năng lực - tư vấn trực tiếp - làm việc thực tế cùng doanh nghiệp” nhằm tập trung hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh trong và hậu dịch Covid-19; Sở Công Thương trân trọng thông báo về đề nghị Quý doanh nghiệp, đơn vị quan tâm đăng ký tham gia Khóa huấn luyện “Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com”, như sau: 

1. Mục tiêu: Tư vấn doanh nghiệp các nghiệp vụ xuất khẩu thông qua thương mại điện tử (Sàn Alibaba.com) và xuất khẩu trực tiếp thông qua các kênh của Cục XTTM.

2. Thời gian: 8h30’, ngày 17 tháng 8 năm 2021.

3. Hình thức: Trực tuyến.

4. Nội dung/Chương trình: Tài liệu đính kèm. CV mời Chương trình | Đăng Ký

5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội ngành hàng.

Đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia khóa huấn luyện thông qua

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương trước ngày 16/8/2021.
Địa chỉ: Số 366/1, đường Bắc Kạn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208.3657.866; Email: thainguyentpc@gmail.com.
Đ/c Bùi Khánh Hưng; Di động: 0886 700 004.
Mong nhận được sự quan tâm đăng ký tham dự của Quý doanh nghiệp, đơn vị./.