Mời các đơn vị doanh nghiệp tham gia Khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2017”. 
Nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời kỳ Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức Khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2017”. Khóa tập huấn gồm 03 lớp, cụ thể như sau:
 
- Lớp 1: Đào tạo tập huấn về kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp. Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh.
 
- Lớp 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành, nghệ thuật đàm phán đỉnh cao. Bí quyết chốt doanh số bán hàng thành công. Giảng viên: Ông Francis Hùng.
 
- Lớp 3: Thiết kế bao bì, mẫu mã và phát triển sản phẩm mới. Giảng viên: Ông Lê Bá Ngọc.

 

Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:
* Học lý thuyết :
+ Lớp 1: Từ ngày 02 - 04/8/2017 
+ Lớp 2: Từ ngày 05 - 06/8/2017 
+ Lớp 3: Từ ngày 07 -08/8/2017 
* Đi thực tế: Thời gian, địa điểm sẽ thông báo vào ngày 06/8/2017 
Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza. Số 688, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 366/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ - T.P Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208.3.851.855