Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên trân trọng kính mời quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự Chương trình Diễn đàn Chính sách thương mại "Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn riêng trong hoạt động xuất khẩu" ngày 18/07/2017 tại TP.Thái Nguyên.
    Kinh phí tham gia: Miễn phí
    Danh sách đăng ký học viên gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên trước ngày 12/7/2017.
    Chi tiết liên hệ: Đ/c Đàm Đức Trung - Phòng Thông tin Kinh tế Công thương - Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên
    Địa chỉ: Số 366/1, đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.
    Điện thoại: 0208 3 657 866 . Di động: 0987 984 985(đ/c Trung).
    Email: thainguyentpc@gmail.com.
    Website: congthuongthainguyen.gov.vn.