Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035

Công nghiệp

Đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 – Hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp và hạ áp sau các trạm 110kV”.

Cùng chuyên mục

    {0}

Mới cập nhật