Kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên

Công đoàn Ngành

Thực hiện vào điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên họp ngày 10/11/2016; Công văn số 445-CV/BTCTU ngày 17/11/2016 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác cán bộ công đoàn tại ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện vào điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên họp ngày 10/11/2016; Công văn số 445-CV/BTCTU ngày 17/11/2016 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác cán bộ công đoàn tại ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên;

Ngày 05/12/2016 Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 10 khóa 2 (Nhiệm kỳ 2012-2017) để  bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngô Quyết Bí thư Đảng ủy- Giám đốc sở Công Thương; đồng chí Ngô Việt Hà Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Hồ Xuân Nam trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành thống nhất bầu đồng chí Hà Thị Thu Huyền vào chức danh Chủ tịch Công đoàn Ngành với số phiếu tập trung cao, đảm bảo đúng quy định.
 
Đồng chí Hà Thị Thu Huyền – Tân chủ tịch Công đoàn ngành nhận hoa chúc mừng 

Hội nghị  đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần dân chủ. Kết quả bầu cử  cho thấy người trúng cử là người đại diện tiêu biểu, đầy đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng với sự tin tưởng, lựa chọn của tổ chức Công đoàn và công nhân viên chức lao động ngành Công Thương Thái Nguyên.
Công đoàn Ngành Công thương

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật