Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã thông báo các giải cuộc thi thuyết trình qua video với chủ đề video “Phụ nữ ngành Công Thương Thái Nguyên chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid 19”.

Thí sinh thuyết trình đạt giải A

  
Một số hình ảnh thí sinh tham gia Cuộc thi

Cuộc thi thuyết trình bằng video “Phụ nữ ngành Công Thương Thái Nguyên chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid 19” có 32 công đoàn cơ sở tham gia, với nội dung các video tham gia Cuộc thi truyền tải thông điệp ý nghĩa, đóng góp tuyên truyền, thực hiện phòng, chống Covid 19. Qua đó, khẳng định vai trò của người phụ nữ ngành Công Thương không những giỏi việc nước, đảm việc nhà còn luôn là lực lượng xung kích trong công tác xã hội, cùng với xã hội đẩy lùi dịch bệnh theo cách của họ. 
Kết thúc Cuộc thi, các Công đoàn cơ sở tham gia Cuộc thi có kết quả như sau: 01 giải A; 03 giải B; 03 giải C; 01 giải tập thể và 09 giải khuyến khích.

Cộng tác viên XTTM