Với tiêu chuẩn: Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên năm 2020; Vợ (hoặc chồng) của đoàn viên, CNVCLĐ trong trường hợp đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên năm 2020 và trong trường hợp không công tác tại cơ quan, doanh nghiệp: Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Con đoàn viên, CNVCLĐ: Ngoan, học giỏi, đoạt giai trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2020 - 2021 từ cấp tỉnh trở lên; Gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2020.

Đồng chí Phan Bá Trường, phó Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Hà Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn ngành trao tặng quà và giấy khen cho đồng chí Cán bộ Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Thương mại vinh dự có đồng chí Dương Thị Hương, Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin kinh tế có con học giỏi, đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi năm học 2020 - 2021 cấp quốc gia được Công đoàn ngành Công Thương biểu dương, khen thưởng.

Cộng tác viên XTTM