Ngày 26/1/2015, các nước thành viên TPP đã công bố bản toàn văn chính thức của Hiệp định.

Ngày 4/2/2016, Hiệp định TPP đã được chính thức ký kết tại New Zealand.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định TPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) bằng tiếng Anh và Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) bằng tiếng Việt.

 

Nội dung Hiệp định:

Lời mở đầu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR | DFAT 

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR |DFAT

 (DFAT - Tariff and PSR)

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR | MOIT DFAT

(DFAT -  Good Origin

)

 

  • Phụ lục 3-D: Quy tức xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)
  • Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Chương 4: Dệt may (Tiếng Anh(Tiếng Việt

 Bản tóm tắt chương của USTR | MOIT | DFAT

Chương 5: Hải quan (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Anh(Tiếng Việt

 Bản tóm tắt chương của USTR MOIT  DFAT

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Anh(Tiếng Việt

)  

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Anh(Tiếng Việt

 Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Anh)(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

Chương 13: Viễn thông  (Tiếng Anh(Tiếng Việt

)

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 14: Thương mại điện tử  (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

)

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 15: Mua sắm Chính phủ  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

​​Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

Chương 16: Cạnh tranh  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của USTR |MOIT |DFAT

Chương 17: Doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và độc quyền chỉ định  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của USTR |MOIT DFAT

Chương 18: Sở hữu trí tuệ  (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 19: Lao động (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR | MOIT DFAT

Chương 20: Môi trường (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR | MOIT | DFAT

(MOIT - Fishery subsidy and conservation)

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực  (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 22: Nâng cao sức cạnh tranh và Thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh (Tiếng Anh) (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 23: Phát triển (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 25: Hội tụ phương pháp hoạch định chính sách thương mại (Tiếng Anh (Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Việt) (Tiếng Anh

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Anh)(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của  USTR DFAT

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh(Tiếng Việt

Bản tóm tắt chương của USTR DFAT

 

 

 

PHỤ LỤC

 

Phụ lục I: Non-Conforming Measures:

 

Phụ lục II: Non-Conforming Measures:

 

Phụ lục III: Dịch vụ tài chính

 

Phụ lục IV: Doanh nghiệp nhà nước


Ngoài các cam kết chính trong văn bản Hiệp định, các bên còn xây dựng các Thư song phương nhằm làm rõ hơn một số nội dung cam kết hoặc thổng nhất cách hiểu về một số nội dung cam kết trong Hiệp định. Dưới đây là các Thư song phương của Việt Nam với một số đối tác TPP:

 

Thư song phương giữa Việt Nam và một số đối tác TPP: 

 

Australia

 

Brunei Darussalam

 

Canada

 

Chile

 

Japan

 

Malaysia

 

Mexico

 

New Zealand

 

Peru

 

Singapore

 

United States

Nguồn: trungtamwto.vn