Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng được người dân, doanh nghiệp tại Thái Nguyên sử dụng nhiều hơn bởi sự nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hình thức thanh toán này giúp các hoạt động thương mại, dịch vụ không bị gián đoạn...

Theo Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 80%; 100% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng; 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 100% bệnh viện triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; tối thiểu 50% bệnh nhân chi trả viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt; 80% trở lên số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng…

Bên cạnh đó, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân. Trong thời gian tới, hình thức thanh toán này cũng hạn chế tiếp xúc trực tiếp trong các giao dịch. Ứng dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là giải pháp ưu việt, cần được áp dụng để thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển.

Cộng tác viên XTTM