Nhằm thúc đẩy các hoạt động kết nối khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho các DN trên địa bàn tỉnh, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các kế hoạch giúp đỡ các DN mới tháo gỡ khó khăn, từng bước đặt những viên gạch nền móng đầu tiên trong công cuộc xây dựng khởi nghiệp. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”. Đề án đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 tạo thêm việc làm mới từ 10.000 đến 12.000 lao động; phấn đấu bình quân mỗi năm có trên 800 doanh nghiệp được thành lập mới; thu ngân sách nhà nước khối doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng bình quân 10 - 12%/năm và giá trị xuất khẩu tăng bình quân từ 11%/năm trở lên. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% DNNVV được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và có trên 10% doanh nghiệp số; phấn đấu hỗ trợ từ 10 - 20% DNNVV ứng dụng công nghệ số để hình thành doanh nghiệp thông minh, sản phẩm thông minh.
Sản phẩm của các ý tưởng, dự án lọt vòng chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên 

Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm hướng tới đổi mới sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, ban hành các văn bản pháp lý, tăng cường công tác quản lý và triển khai đồng bộ. Cụ thể, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về “Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên”. Đây là chính sách phù hợp với thực tế của tỉnh nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền, các sở ban ngành, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có thêm gần 700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn trên 6.000 tỷ đồng. Vào cuối tháng 09/2021, tỉnh Thái Nguyên vinh dự đạt được giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 tại lĩnh vực “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đây là một bước tiến đáng mừng, cho thấy bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh đã thật sự khởi sắc trong mọi lĩnh vực tài chính, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, logistics và hàng loạt các lĩnh vực mới có tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

CTV.XTTM