I. Đánh giá chung

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần quay lại ổn định, tuy nhiên chỉ số tồn kho cao gấp 2 lần so với cùng kỳ. Cụ thể, lượng tồn kho tính đến đầu tháng 7/2020 là: sản phẩm may tồn 15,2 triệu sản phẩm, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ; xi măng tồn 125 nghìn tấn, tăng 34%; sản phẩm điện tử điện thoại và máy tính bảng tồn 2,2 triệu sản phẩm, tăng 22,2% so với cùng kỳ; sắt thép các loại tồn 79,5 nghìn tấn, giảm 53,5%… Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7/2020 ước đạt 65.113,4 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước, tăng 6,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước 2,2 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước nhưng giảm 5,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.268,7 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Click để xem chi tiết >>