Tháng 5/2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội... Tỉnh Thái Nguyên đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong các khu, cụm công nghiệp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 5/2021 ước đạt 52.393 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.040,6 triệu USD (Tr.USD), tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 27,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.459,4 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ.