Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 09 năm 2017

Báo cáo tháng, quý

Tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng đầu năm có mức tăng trưởng tốt, lượng tồn kho hầu hết các sản phẩm đều ở mức thấp...

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật