Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 05 năm 2017

Báo cáo tháng, quý

Tháng 5/2017, các công trình xây dựng được đẩy nhanh tiến độ, mức tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trong tháng tương đối tốt; chỉ số công nghiệp dự ước tăng 0.5%...

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật