Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 02 năm 2017

Báo cáo tháng, quý

Ảnh hưởng của mùa lễ hội sau Tết nên tiến độ xây dựng cũng như nhu cầu về nguyên vật liệu giảm, mức tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hạn chế, lượng tồn kho cao...

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật