Tình hình hoạt động ngành Công Thương quý I năm 2017

Báo cáo tháng, quý

Tuy ảnh hưởng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ảnh hưởng của mùa lễ hội sau Tết, tiến độ xây dựng cũng như nhu cầu về nguyên vật liệu không tăng như mong muốn, nhưng trong quý I/2017 nhịp độ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành vẫn tăng so với cùng kỳ

Tuy ảnh hưởng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, ảnh hưởng của mùa lễ hội sau Tết, tiến độ xây dựng cũng như nhu cầu về nguyên vật liệu không tăng như mong muốn, nhưng trong quý I/2017 nhịp độ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành vẫn tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học duy trì nhịp độ sản xuất cao và ổn định khiến chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh tăng khá so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả các chỉ tiêu đạt được quý I/2017: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 12,5% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 4,74 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ, bằng 22,6% KH năm; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật