Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ: Điện thoại thông minh ước đạt 21,6 triệu sản phẩm, tăng 9,4%, bằng 19,3% KH năm; vonfram và sản phẩm của vonfram ước đạt 4 nghìn tấn, tăng 7,7%, bằng 26,1% KH năm; gạch xây dựng bằng gốm, sứ ước đạt 15,7 triệu viên, tăng 7,3%; sản phẩm may ước đạt 19,6 triệu sản phẩm, tăng 2,3%, bằng 26,5% KH năm; điện thương phẩm ước đạt 1.206 triệu Kwh, tăng 6,8%, bằng 22,5% KH năm; xi măng ước đạt 629 nghìn tấn, tăng 1,6%, bằng 21,5% KH năm; nước máy thương phẩm ước đạt 7,2 triệu m3, tăng 1%, bằng 22,4% KH năm...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ: Sắt thép các loại ước đạt 358 nghìn tấn, giảm 1,8%, bằng 23,4% KH năm; mạch điện tử tích hợp ước đạt 28,4 Tr.SP, giảm 2,1%, bằng 20,1% KH năm; than khai thác ước đạt 332,8 nghìn tấn, giảm 3,2%, bằng 23,6% KH năm; camera truyền hình ước đạt 20,3 triệu sản phẩm, giảm 5,3%, bằng 31,7% KH năm; tai nghe khác ước đạt 13,9 triệu sản phẩm, giảm 9,9%, bằng 30,1% KH năm; máy tính bảng ước đạt 2,4 triệu sản phẩm, giảm 17,8%, bằng 12,7% KH năm...