Thứ năm, 26-11-2015, 15:41 GMT+7
 Sở công thương Thái Nguyên

           [  Ngày cập nhật:  27/9/2008 - 13h:35m GMT +7  ]

ĐỊA CHỈ : Số 04 đường CMT8 - Tp Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
ĐIỆN THOẠI : 0280.3855255 - Fax: 0280.3751820
EMAIL : thainguyentpc@gmail.com

QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT SỞ CÔNG NGHIỆP VÀ SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
THÀNH SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CHỨC TRÁCH CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SCT, ngày /08 /2008 của Sở Công Thương)

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Công Thương Tỉnh Thái Nguyên
(Ban hành theo thông báoSố 900/TB-SCT Thái Nguyên Ngày 27 tháng 11 năm 2009 của giám đốc Sở Công Thương )

Giám đốc: Ông Đinh Khắc Hiển
Nhiệm vụ :

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Nhân Dân tỉnh và Bộ Công Thương về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở công thương theo quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của Sở...  Chi tiết

Giám đốc :
Đinh Khắc Hiển

Điện thoại cơ quan :
0280.3658868
Di động : 0912076645
 

Phó giám đốc Ông Lê Huy Nhỡn
Nhiệm vụ :
Giúp giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh và phụ trách chỉ đạo các công việc...
Chi tiết

Phó giám đốc :
Lê Huy Nhỡn
Điện thoại cơ quan : 0280.3659988
Di động : 0912165345
 

Phó giám đốc Ông Nghiêm Xuân Nguyên 
Nhiệm vụ :
Giúp giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh và phụ trách chỉ đạo các công việc...
Chi tiết

Phó giám đốc : 
Nghiêm Xuân Nguyên 
Điện thoại cơ quan : 0280.2224666
Di động : 01238538686
 

 

Phó giám đốc Ông Nguyễn Tiến Hoàn
Nhiệm vụ :
Giúp giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh và phụ trách chỉ đạo các công việc...
Chi tiết

Phó giám đốc : 
Nguyễn Tiến Hoàn 
Điện thoại cơ quan : 0280.3854931
Di động : 0913286223
 

 

Phó giám đốc Ông Nguyễn Đức Tiến
Nhiệm vụ :
Giúp giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc và Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh và phụ trách chỉ đạo các công việc...
Chi tiết

Phó giám đốc : 
Nguyễn Đức Tiến 
Điện thoại cơ quan : 0280.3757363
Di động : 0913286048
 

In bài này  Gửi bạn bè Quay lại
Lịch công tác
 
TỶ GIÁ VÀNG & NGOẠI TỆ
Diễn biến giá vàng thế giới
Giá vàng thế giới
Diễn biến tỷ giá EUR/USD
Diễn biến tỷ giá EURO/USD
Tỷ giá (src:VIETCOMBANK)
1 AUD = 16083.75 đ
1 CAD = 16650.34 đ
1 CHF = 21739.03 đ
1 EUR = 23696.39 đ
1 GBP = 33608.54 đ
1 HKD = 2861.82 đ
1 JPY = 180.73 đ
1 SGD = 15767.14 đ
1 THB = 616.72 đ
1 USD = 22450 đ
Giá vàng (Src: SJC)
LoạiMua
SJC 33.050 Tr.đ/ 1L
Vàng nhẫn30.000 Tr.đ/ 1L
Hỗ trợ trực tuyến